Szkoła Podstawowa nr 69
im. gen. Stanisława Sosabowskiego
w Gdańsku
Godło

Dzwonki

  1. 8:00 - 8:45
  2. 8:55 - 9:40
  3. 9:50 - 10:35
  4. 10:45 - 11:30
  5. 11:50 - 12:35
  6. 12:50 - 13:35
  7. 13:45 - 14:30
  8. 14:40 - 15:25

Obiady

W naszej szkole jest możliwość jedzenia przez uczniów dwudaniowych obiadów przygotowywanych w szkolnej kuchni.

Uczniowie obiady spożywają w trzech turach:
- I grupa klasy I-III godz. 11:30
- II grupa klasy 0 godz. 12:00
- III grupa klasy IV-VI godz. 12:35

Opłaty za obiady
Stawka żywieniowa dla uczniów w miesiącu STYCZNIU 2019 wynosi: 22 dni x 4 zł = 88,00 zł

Wpłaty za korzystanie z obiadów dokonujemy wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy:

Szkoła Podstawowa nr 69
ul. Zielony Trójkąt 1
80-869 Gdańsk
Bank PEKAO S.A. 72 1240 1268 1111 0010 3841 9729

W tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko dziecka, klasę do której uczęszcza oraz miesiąc.
(np: wpłata za obiady za m-c styczeń 2019 r. Jan Kowalski klasa 2A)

Wpłaty za dany miesiąc należy uregulować do 10 dnia danego miesiąca, w którym dziecko będzie korzystało z posiłków. Brak wpłaty w terminie będzie skutkował wstrzymaniem wydawania obiadów uczniowi.

Wpłaty za obiady pomniejszamy o zgłoszone odpisy po uzgodnieniu z intendentem (tel: 58-343-05-02 w. 29).

Stołówka szkolna

Informacja Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku

Prosimy Rodziców o zapoznanie się z materiałem przygotowanym przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Gdańsku pod tym linkiem: Informacje.

Ubezpieczenie szkolne

Drodzy Rodzice,
poniżej znajdziecie Państwo szczegóły ubezpieczenia dziecka oferowanego w naszej szkole przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Wysokość składki wynosi 34 zł. Rodzice dokonują indywidualnie wpłaty na numer rachunku, który otrzymali uczniowie. Prosimy o przekazanie wychowawcom informacji o opłaceniu ubezpieczenia.

Ogólne warunki ubezpieczenia

Wzory zwolnień

Zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego [wersja .doc]

Zagrożenia w Internecie

Drodzy Rodzice,
W związku z niepokojącymi doniesieniami dotyczącymi pojawiających się zagrożeń w Internecie zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z przygotowanymi informacjami.

Wyjeżdzasz za granicę? Co z edukacją Dziecka?

Rodzicu!
Planujesz wyjazd za granicę lub przebywasz na terenie obcego kraju i chcesz wrócić do Polski?
Troszczysz się o edukację swojego dziecka?
Zapoznaj się z ulotką!

Psychologiczne wsparcie dla osób „MAJĄCYCH SPRAWĘ” na policji, w prokuraturze, w sądzie

MAM SPRAWĘ!

"Zadbajmy o dzieci" - Propozycja bezpłatnych seminariów tematycznych dla rodziców

Stowarzyszenie Praktyków Profilaktyki Społecznej w ramach realizowanego projektu "Zadbajmy o dzieci" od 29 sierpnia przeprowadzi seminaria dla rodziców.
Jest to cykl spotkań tematycznych, podczas których rodzice będą mogli podnieść swoje kompetencje wychowawcze, uzyskać wiedzę na nurtujące ich tematy, ale również zastanowić się nad problemami rozwojowymi swoich dzieci.
Cykl składa się z 12 tematów dotyczących m.in. adaptacji dzieci do przedszkola, rozwoju emocjonalnego dzieci, zaburzeń odżywiania u dzieci, rozwoju psychoseksualnego dzieci, zaburzeń zachowania i in. Seminaria prowadzone będą przez specjalistów: psychologów, pedagogów, lekarza, psychodietetyka czy seksuologa.
Udział w seminariach jest bezpłatny, rodzic może wziąć udział w jednym lub kilku seminariach, które go interesują.

Rodziców zainteresowanych uczestnictwem w zajęciach zapraszamy do kontaktu mailowego: spps.gdansk@gmail.com lub telefonicznego 733 522 773. Ilość miejsc ograniczona.
Tematyka seminariów