Szkoła Podstawowa nr 69
im. gen. Stanisława Sosabowskiego
w Gdańsku
Godło

Jadłospis

Link do jadłospisu na nowej stronie internetowej: Jadłospis na nowej stronie


Wykaz substancji i produktów powodujących alergie lub reakcje nietolerancji