Szkoła Podstawowa nr 69
im. gen. Stanisława Sosabowskiego
w Gdańsku
Godło

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019


Szanowni Państwo, 12 marca rozpoczynamy zapisy do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych.

W ramach zajęć szkolnych oferujemy:
   - naukę w kameralnej szkole, w której panuje przyjazna atmosfera, a każde dziecko jest bezpieczne,
   - naukę języka angielskiego metodą "Dobrego Startu",
   - udział dzieci w ciekawych projektach edukacyjnych,
   - bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych,
   - zajęcia specjalistyczne,
   - naukę z wykorzystaniem technologii informacyjno-komputerowej (tablice interaktywne, komputery, tablety),
   - opiekę świetlicową (od godziny 6.30 do 17.00), w tym oddzielną dla grup przedszkolnych,
   - pyszne obiady gotowane w szkolnej kuchni,
   - możliwość korzystania z boiska (także w dni wolne od nauki) oraz z placów zabaw,
   - naukę w oddziale dedykowanym uczniom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (Eksperyment Pedagogiczny).

Serdecznie zapraszamy!

Dni otwarte w gdańskich publicznych szkołach podstawowych

rekrutacja

rekrutacja

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie rekrutacji do przedszkoli i klas 0

Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego
Zał. 1 - wychowanie w rodzinie wielodzietnej
Zał. 2 - samotne wychowywanie w rodzinie
Zał. 3 - oświadczenie o zamieszkaniu (sp)
Zał. 4 - oświadczenie o zamieszkaniu (pla)
Zał. 5 - oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do przedszkola
Zał. 6 - oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do SP
Zał. 7 - oświadczenie o aplikowaniu rodzeństwa do tej samej placówki
Zał. 8 - oświadczenie woli podjęcia nauki w SP
Korta kontynuacji nauki

Rekrutacja do klasy pierwszej

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie rekrutacji do klas pierwszych

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej (obwodowi)
Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej
Zał. 1 - oświadczenie woli
Wniosek o przyjęcie dziecka 6-letniego do klasy pierwszej
Wniosek o kontynuowanie nauki w klasie pierwszej dla dziecka spoza obwodu

Rekrutacja do oddziału specjalnego

Regulamin rekrutacji do oddziału specjalnego SP nr 69
Informacja w sprawie rekrutacji do klasy specjalnej
Wniosek rekrutacyjny do klasy specjalnej

Inne informacje

Informacja o rekrutacji do szkoły metropolitarnej